Rohkaisua ja malleja pelien hyödyntämiseen

Oppiminen pelissä kansi

”Tänä päivänä pelit ovat keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Tekemiseen ja osallistumiseen kannustava pelikulttuuri on herättänyt kiinnostuksen pelien käyttöön opetuksessa. Oppiminen pelissä -teoksen tarkoituksena on rohkaista ja tarjota malleja pelien hyödyntämiseen. Pelit tarjoavat mielekkään ja motivoivan ympäristön erilaisten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Niiden kautta voi myös omaksua tiedollisia sisältöjä, kuten oppia kieliä tai erityissanastoa. Teos osoittaa, että pelit voivat lisätä kiinnostusta opiskeluun ja parantaa oppimistuloksia.”

”Oppiminen pelissä on tarpeellinen johdatus pelien käyttöön opetuksessa. Kirja sisältää ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja peliympäristöistä sekä kokoaa ja suuntaa oppimispeleihin liittyvää keskustelua. Tiedolle on tarvetta, koska perusopetuksen opetussuunnitelmassa pelit määritellään yhdeksi osallistavan oppimisen menetelmäksi.”

OPPIMINEN PELISSÄ – Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa
Toim. Leena Krokfors, Marjaana Kangas & Kaisa Kopisto

http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=457

Julkistus Oppiminen pelissä -seminaarissa 23.10.2014
http://www.kaikkialla.fi/2014/09/03/oppiminen-pelissa-seminaari-lahestyy/

×