OECD-PISA:n ristiriita koulun digitaalisuuden kanssa

oecd2015

OECD julkaisi tutkimustuloksia PISA:n ja tieto- ja viestintätekniikan käytön yhteyksistä. Tutkimuksen tärkein anti löytyy kuitenkin tarkemman raportin lukemisen kautta.

Tähän astihan on lähinnä epäilty, että tieto- ja viestintätekniikka koulussa ei tuo oppimiseen sellaista tehokkuutta, mitä monet tahot ovat luvanneet. Nyt OECD:n tuore aineisto ja sen analyysi näyttäisivät osoittavan, että tieto- ja viestintätekniikkaan panostaminen ei tosiaan suoranaisesti paranna PISA-vertailussa mitattavia oppiaineisiin kytkeytyviä oppilaiden tietoja ja taitoja.

Aikaisemmin kytkös tieto- ja viestintätekniikan käytön ja PISA-menestyksen välillä ei ole ollut selkeä (ks. Biagi & Loi, 2012), mutta nyt raportti antaa ymmärtää, ettei enää voida ainakaan väittää, että eri maiden investoinnit teknologiaan toisivat menestystä PISA-vertailussa.

Tästä on tietysti saatu näkyvät otsikot, mutta tehdyn tutkimuksen tärkeintä antia mielestäni ovat seuraavat sitaatit raportin tiivistelmästä.

[M]any of the evaluation and task-management skills that are essential for online navigation may also be taught and learned with conventional, analogue pedagogies and tools.

On siis syytä antaa arvo koulujen perinteiselle panostukselle akateemisten taitojen tukemisessa.

[I]n countries where mathematics lessons focus on formulating, and solving, real-world problems – whether in engineering, biology, finance or any problem that arises in everyday life and work – students reported that their teachers use computers to a greater extent in instruction.

Kun pedagogiikkaa sitten kehitetään luokassa, myös tieto- ja viestintätekniikka merkityksellistyy.

[According to students, teachers] who are more inclined and better prepared for student-oriented teaching practices, such as group work, individualised learning, and project work, are more likely to use digital resources.

Oppilaslähtöisyys esimerkiksi näyttäisi kytkeytyvän mielekkääseen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Toisaalta opettajien näkökulmasta tieto- ja viestintätekniikka ei ole pelkästään oppimistulosten kysymys. Opettajan ammatillinen oppiminen vaatii nykypäivänä verkottumista.

One interpretation of these findings is that it takes educators time and effort to learn how to use technology in education while staying firmly focused on student learning. Meanwhile, online tools can help teachers and school leaders exchange ideas and inspire each other, transforming what used to be an individual’s problem into a collaborative process.

Tulevaisuudessa on Suomessakin siis hyvä yrittää löytää tasapainoa asioiden välillä. OECD:n raportin tiivistelmän lopussa onkin hyvin kiteytetty johtopäätöksiä: ”In the end technology can amplify great teaching, but a great technology cannot replace poor teaching.”

OECD (2015). ”Executive Summary”, in Students, Computers and Learning: Making the Connection. OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-2-en

×