Koulutyötä ei kannattaisi lokeroida niin, että nyt harjoitellaan englantia tai liikuntaa, sillä kaikenlaista oppimista tapahtuu koko ajan. Peuran mielestä pääasia matikantunnilla ei olekaan matematiikan oppiminen, vaan opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittäminen.

Pekka Peura Opettaja-lehdessä
http://content.opettaja.fi/epaper/20151009/30/index.html

×