Oppimisfestivaali Mäntykankaan koulussa

Mäntykankaan_koulu (800x534)

Motto: ”Koulu on lapsia varten ja siellä opitaan elämää varten. Tehdään yhdessä hyvä koulupäivä!”

Kokkolan Mäntykankaan koulun opettajat ”verkostoituvat” keskenään oppimisfestivaalin aloitustapahtumassa, joka antoi mahdollisuuden ideoida ja jakaa omia ajatuksia juuri omasta Mäntykankaan koulun toimintakulttuurista asiantuntijan Olli Vesterisen kanssa hänen alustuksensa pohjalta. Perinteinen kouluopetus on perustunut vahvasti tiedon jakamiseen. Opettajan roolin muuttuminen ratkaisevasti tiedon jakajasta ohjaajan rooliin mahdollistaa oppilaan aktivoitumisen ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Oppijasta tuleekin aidosti tiedon tuottaja eikä ainoastaan tiedon kuluttaja. Oppijat opettelevat kyseenalaistamaan tutkittavaa ilmiötä  aiemmin omaksutun tiedon pohjalta lähtökohtanaan heidän oma kokemusmaailmansa. Eniten ajattelemisen aihetta herätti aihe, että miten hyödyntää parhaiten koulun arjessa oppilaiden koulun ulkopuolella opittua tietoa ja oppilaita motivoivaa pelillisyyden lisäämistä koulussa oppimiseen.

Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan kohtaaminen

Koulumme sijainti kaupungin keskiössä on antanut aina koulun oppiloille mahdollisuuden toteuttaa oppimisfestivaalin perusideaa eli laajentaa oppimista luokkahuoneen ulkopuolelle. Museot, kirjasto, teatteri, konservatorio, kuvataide- ja käsityökoulu, luontokoulu, uima- ja urheiluhallit, kaupungin lähiliikuntapaikka koulun ympäristössä sekä kävelyetäisyydellä olevat metsäpolut ja pururadat saavat aktivoitua oppijat hakemaan ja saamaan tietoa myös ympäröivän yhteiskunnan asiantuntijoilta.

Lapsen maailman ja koulun aikuisten maailman välinen kohtaaminen

Oppimista on kaikkialla –ideointi vaatii meitä koulun aikuisia vielä tutkailemaan yhdessä, miten lapsen ja koulun erilaiset maailmat lähentyisivät vielä entisestään. Uutta ajattelua virisi keskusteluissa siitä, että lasten tiedot ja taidot, harrastukset, vahvuudet tulisi saada esille myös koulussa, mikä motivoisi lapsia ja lisäisi kouluviihtyvyyttä. Jokaisesta oppijasta meidän aikuisten tulisi löytää vahvuudet ja tehdä heistä oman elämänsä tähtiä. Uudet teknologiat mahdollistavat luovia keinoja virtuaalisen oppimisympäristön luomiseen autenttisen oppimisympäristön tarjoamisen rinnalle. Lasten ja nuorten vapaa-aika kuluu suurelta osin kännyköiden, tablettien kanssa somessa tai pelillisessä virtuaalimaailmassa. Heidän kouluprofiili eroaa liian paljon vapaa-ajan profiilista, näin toteavat Yliopistokeskus Chydeniuksen opettajina ja tutkijoina työskentelevät Marika Piispanen ja Merja Meriläinen. Siksi teknologian hyödyntäminen opetuksessa tulee entistä tärkeämmäksi, jotta lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteet ja osaamisen näyttäminen mahdollistetaan myös koulussa.

Koulun sisällä olevien toimijoiden kohtaaminen

Käyty keskustelu antoi varmuutta jokaiselle opettajalle siitä, että olemme jo nostaneet OPS2016 –laivan purjeet ja olemme hyvässä vauhdissa oman koulun pedagogisen osaamisen kehittämisessä. Yhteistoiminnalliset työskentelytavat jaetussa johtajuudessa, tiimeissä ja luokkatyössä, ilmiölähtöisen pedagogiikan kokeileminen, koko henkilökunnan sitoutuneisuus oppilaita voimakkaasti osallistavaan yhteiseen tekemiseen tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vuosiluokka- ja oppiainerajat ylittävät monialaiset oppimiskokonaisuudet koulun kolmen eri tiimin suunnittelutyössä, osoittavat meidän olevan jo matkalla kohti uudenlaista oppimisympäristöä.

Tiimityön alkaessa opettajat jatkoivat lukuvuosisuunnitelmaan valittuja laajempia oppimiskokonaisuuksiksi valitsemiaan aiheita Olli Vesterisen tukivinkkausten ohella. Oppimisfestivaalin aikana näitä taitoja ja toimintakulttuuria on tarkoitus ”tuunata” ja jalostaa entiseltä pohjalta jatkuvan päivityksen periaatteiden mukaisesti. Oppimiskokonaisuuksien aiheina esiintyivät tiimeissä mm. Luonto eri vuodenaikoina, oppilaiden matemaattisten pelien suunnittelu ja toteutus tiimeittäin sekä Jannen salaisuus-koululaisooppera. Joulukuun 1. päivänä oppilaat esittelevät tuotoksiaan toisilleen ja iltapäivän aikana opettajat keskustelevat keskenään oppimisfestivaalin aikana tapahtuneesta pedagogisen osaamisen kehittymisestään.

Tuija Kainu, rehtori

×