Mäntykankaan koulun oppimisfestivaali päätökseen

mantykangas_peli

Joulukuun alussa Mäntykankaan koulun 1.-6. luokkalaiset jakoivat kokemuksiaan ja tuotoksiaan Oppimisfestivaalin purkupäivänä. Laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia oli työstetty syksyn mittaan eri aihepiireissä. Alkuopetus keskittyi syksyiseen luontoon, kolmasluokkalaiset tuottivat matematiikan oppimispelejä, neljäsluokkalaiset tutustuivat kulttuurien moninaisuuteen ja 5.-6. luokkalaiset keskittyivät Sibeliukseen. Purkupäivänä oppilaat esittelivät messutyppisesti tuotoksiaan sekä digitaalisessa muodossa että konkreettisesti kokeilemalla, tekemällä ja pelaamalla.

Esitetyt oppimiskokonaisuudet oli suunniteltu yhdessä uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin perehtyen.
Valmistuneiden tuotosten lisäksi opettajat kokivat tärkeäksi opettajuudesta ja opetussuunnitelmamuutoksista käydyn keskustelun. Asiantuntijakouluttaja Olli Vesterinen toimi keskustelun virittäjänä ja toi keskusteluun uusia näkökulmia.

Oppilaat arvioivat projektin lopussa prosessia ja tuotoksiaan. Kommenteissa esiintyi innostuneisuutta yhteistyöstä yli luokkarajojen ja uusista opiskelutavoista. Toisaalta osa oppilaista ei pitänyt esim. siitä, että yhteistyötilanteissa joutui tekemään paljon kompromisseja.

Voihan sitä näinkin elää -projekti

Voihan sitä näinkin elää -projektissa oppilaat vierailivat museon ITE-taiteilijoiden näyttelyssä. Saatujen ideoiden pohjalta he tutustuivat valitsemansa julkisuuden henkilön elämään ja rakensivat kolmiulotteisesti hänelle kuvitellun asunnon pienoismallin. Sähköiset kirjat julkisuuden henkilöistä tehtiin Book Creator -sovelluksella. Sovelluksen käyttöä oppilaat opettivat toisilleen.

Tavoitteena oli, että oppilas

– Kokee elämyksiä museon näyttelyssä ”Voihan sitä näinkin elää”
– Havainnoi ympäristöään tutustumalla näyttelyn henkilöiden ja valitsemansa kiinnostavan henkilön elämään netissä ja näyttelyssä sekä itsenäisesti että museon lehtorin johdolla
– Ajattelee omaan ja toisen elämään ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä
– Ymmärtää ilmiön uudella tavalla tai uudesta näkökulmasta
– Ratkaisee ongelman tuottaessaan kolmiulotteisia huoneita, pienoismalleja valitsemalleen henkilölle
– Ilmaisee havaintonsa, tunteensa ja mielipiteensä kuvallisesti ja sanallisesti
– Työskentelee yhteistyössä yli luokka-rajojen oppien ja opettaen toinen toisiaan
– Käyttää eri materiaaleja (rakennustarvikkeet) ja digitaalisia laitteita (iPad)
– Harjoittelee monilukutaitoa
– oppii identiteetin monikulttuurista luonnetta (”On yhtä tärkeä ymmärtää se, mikä ihmisiä erottaa kuin se, mikä heitä yhdistää”)
– Oppii vertaamaan omaa kulttuuria rinnakkain muiden kulttuurien kanssa

Video projektista:

Sibeliuksen 150- juhlavuosi-projekti

Sibelius-projektissa oppilaat osallistuivat Kansallisoopperan yhteistyönä Jannen salaisuus -teoksen valmistamiseen ja esittämiseen. Samalla he myös syvensivät Sibelius-tietouttaan eri työtapoja käyttäen.

Tavoitteena ja sisältöinä oli:

– nauttia taide-elämyksistä
– oppilas tutustuu Jean Sibeliuksen henkilöhistoriaan, musiikkituotoksiin, historialliseen merkitykseen Suomessa ja maailmalla
– tutustua suomalaiseen kansallisromantiikkaan ja Sibeliuksen aikaiseen taiteeseen yms. (Gallen-Gallela, Simberg, Aalto, Järnefelt)
– opettelee Madpad-ohjelman käytön ja tuottaa aiheeseen liittyvän tuotoksen
– ryhmätyöskentely, yhteistoiminnallisuus, toisilta oppiminen
– tekstin tuottaminen musiikillisten mielikuvien avulla
– yhteistoiminnallisesti tuotettu tilataideteos – Sibelius-monumentti

Madpadilla toteutettu video Sibeliuksesta:

×