aktivoiva opetus

Teaching and Learning in an Unscripted World

lee-shulman2

Stanfordin yliopiston emeritusprofessori, kasvatuspsykologi Lee Shulman piti keynote-luennon Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa 2.6.2015 aiheesta ”Teaching and Learning in an Unscripted World”. Tilaisuus oli osa Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden ohjelmaa.

Inspiroiva luento tarjosi monia ajatuksia herättäviä näkökulmia opettamiseen ja korkeakoulutukseen. Luennolla mm. kuunneltiin, miltä opetussuunnitelma kuulostaa: Bachin fuugalta. Fuugassa, samoin kuin opetussuunnitelmassa, on teema, joka toistuu eri muodoissa ja variaatioissa, mutta on aina tunnistettavissa. Shulman kutsui näitä termillä ”curricular epicycles”. Niin fuugassa kuin opetussuunnitelmassa on harmoniaa ja samalla tarkoituksellisuutta, pyöreyttä ja rotaatiota. Tärkeää olisi muokata opetussuunnitelmaa uusin keinoin, vaikka teema pysyykin samana, niin että se jatkuvasti saisi opiskelijat innostumaan opiskelustaan:

We adapt and tailor our curriculum to engage the minds and hearts of students.

Shulman puhui myös korkeakouluopetuksen tarkoituksesta kolmen epistemologian kautta. Epistemic Rigor viittaa syvälliseen ja kriittiseen ajatteluun ja päättelyyn. Epistemic Empathy puolestaan ilmaisee kykyä lähestyä asioita monista eri näkökulmista. Epistemic Identity Formation koostuu omaan identiteetiin liittyvistä arvoista ja näkökulmista sekä henkilökohtaisista ja sosiaalisista vastuista. Shulmanin mukaan korkeakoulutuksen päämäärät ovatkin syvällinen ajattelu, analyyttinen päättely, erilaisten näkökulmien käytön taito sekä niiden sisäistäminen osaksi omaa persoonaa ja identiteettiä.

Korkeakouluopetusta ja opetussuunnitelmaa suunniteltaessa ja kehitettäessä tärkeää olisi reflektoida sitä kolmen kysymyksen kautta:

– Utilitas (Useful): Onko se tarpeellista? Onko sillä käytännön arvoa?
– Firmitas (Solid): Erottuuko se joukosta? Onko se yhtenäinen?
– Venustas (Delight, Joy, Beauty): Miellyttääkö se opiskelijoita? Onko se hauskaa?

Shulman kertoi myös näkemyksensä pedagogiikan tulevaisuudesta yliopistoissa. Hänen mukaansa opiskelijat ja tiedekunnan työntekijät tulevat työskentelemään pienissä tiimeissä kasvotusten fyysisesti/virtuaalisesti. Teknologian rooli tulee kasvamaan, sillä se helpottaa tiedonsaantia ja omaksumista ja parantaa jopa vuorovaikutusta. Arviointi on upotettu oppimisprosessiin ja tukee pedagogiikkaa ilman suurta itsenäistä painoarvoa. Aktiivinen ja vuorovaikutteinen oppiminen tulee dominoimaan (esim. tapaustutkimukset, kenttätyö, observointi, korkea läpinäkyvyys ja näkyvyys). Opetussuunnitelma puolestaan reflektoi suuria kysymyksiä ja mukautetaan paikallisiin tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi Shulmanin mukaan opettamisen ja oppimisen akateemiset normit tulevat olemaan: transparency, collaboration, critique, memory, evidence & empathy.

Lue myös Shulmanin haastattelu täältä!

×