ammatillinen oppiminen

KUUMAna alueelliseen oppimisympäristöjen kehittämiseen!

KUUMA tvt, tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena -kehittämishankkeen seminaari järjestettiin 17.3.2015 Järvenpää-talossa. Päivän anti koostui innostavista ja mielenkiintoisista KUUMA tvt:n osahankkeissa tehdyistä projektiesittelyistä: INNO, innovatiivinen kehittyvä koulu, jossa kehitetään oppimisympäristöjä sekä EDU10, joka painottuu opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

INNOssa on kehitetty mm. pelioppimista sekä Saarella-peli, joka on tällä hetkellä Suomen suosituin digitaalinen oppimispeli. Lisäksi INNOssa on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi selaimella käytettävää Edison-järjestelmää. EDU10ssä on puolestaan rakennettu lähikoulutusmallia, jolla tuetaan opettajien osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Lisäksi kouluissa on toteutettu oppilasagenttitoimintaa, jossa oppilaat auttavat opettajaa tvt-asioissa ja pitävät välituntiparkkeja opettajille. Seminaarissa esiteltiin myös koulu- ja rehtori-coachingia, jonka tarkoituksena on innostaa työyhteisöjä löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa.

Tiedon teollinen Internet-liiketoiminnan johtaja, Taneli Tikka, piti keynote-puheenvuoron työelämässä tarvittavasta osaamisesta tänään ja tulevaisuudessa. Puheessaan hän kuvasi yhteiskunnan muutosta digitalisaation myötä. Tulevaisuuden taidoiksi hän kiteytti oppimaan oppimisen taidot ja korosti ongelmien löytämisen taitoja pikemmin kuin niiden ratkaisutaitoja. Tärkeää on myös jatkuva omien käsitysten uusintaminen.

Saako ope oppia?

Asiantuntijapaneelin ehdotus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittämiseksi on julkaistu. ”Ope ei saa oppia”-selvitys pohtii sekä opettajankoulutuksen että ammatillisen kehittymisen haasteita sekä esittää erilaisia tukimuotoja ja toimenpide-ehdotuksia ammatillisen oppimisen kehittämiseksi.

Lue lisää Opettaja-lehden artikkelista. Koko raportin pääset lukemaan täältä.

Opettaja – kokeile, jaa ja kehity!

Koulu Kaikkialla -hankkeen tutkijatohtori Olli Vesterinen pureutui OPS-teemahautomossa oppimisen kaikkiallisuuteen ja opetussuunnitelman rooliin siinä sekä opettajien ammatilliseen kehittymiseen. Vesterinen kehottaa rohkeasti siirtymään luokkahuoneesta ja kirjojen äärestä myös muihin oppimisympäristöihin. Vesterinen painottaa myös opettajan vahvaa asemaa moniammatillisen yhteistyön pedagogisena johtajana. Oppimiskokeilut ja kokemuksien jakaminen niin opettajanhuoneessa kuin sosiaalisessa mediassa tukevat opettajien ammatillista kehittymistä.

Lue koko juttu: http://www.oppiminen.fi/2015/03/oppimiskokeilut-kehittavat-opettajan-ammattitaitoa/

Tekeekö Twitter paremman opettajan?

Anne Rongas kokosi yhdessä ammatillisen verkostonsa kanssa askelmerkkejä ammatilliseen sosiaalisen median käyttöön (ks. yllä & @arongas Twitter-linkki). Oppimisen ja verkostoitumisen lisäksi on kyse erilaisista rooleista, profiileista samoin kuin turvallisuusnäkökulmista.

Koulu Kaikkialla -hankkeen tutkimusryhmässä on suunnitteilla tähän ilmiöön liittyvä tutkimus. Opettajat, siinä missä muutkin, käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa (kuten Facebook tai Twitter). Twitterissä käyttäjät jakavat ajatuksia, ideoita ja tietoa suoraan seuraajiensa kanssa. Yksi twiitti on ajatuksen tai hetken jakamista. Sosiaalisen median palveluista erityisesti Twitteriä käytetään ammatillisen verkostoitumisen ja ammatillisen kehittymisen tarkoituksiin. Mitä vaikutuksia aktiivisella Twitterin käytöllä on ammatillisiin käytänteisiin ja opettajien ammatilliseen kehittymiseen?

Vertailevassa tutkimuksessa katsotaan eroja kahden maan välillä: Tutkimuskonteksti Suomessa on Koulu Kaikkialla -hanke ja sen verkostot ja vastaavasti Uudessa-Seelannissa The Mind Lab by Unitec omine verkostoineen. The Mind Lab tarjoaa merkittävän tutkimuskontekstin, jonka keskiössä on poikkeuksellinen, innovaatiopalkintojakin saavuttanut täydennyskoulutusmalli. Tutkimuksella voidaan olettaa olevan vaikutuksia myös suomalaiseen opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen.

>> Lue lisää Olli Vesterisen blogista

Jaa jotain -päivä 10.3.2014

Jaa jotain -päivä on osa Open Education Week -teemaviikkoa. Tapahtumalla halutaan kannustaa avaamaan oppisisältöjä ja jakamaan niitä. Koulu Kaikkialla -hanke osallistuu teemapäivään jakamalla hankkeessa tehtyjä videoita resurssiksi opettajien ammatilliseen kehittymiseen.

Mennäänkö metsään? -videolla avataan ovia rajojen ylittämiseen. Leena Krokfors ja Lasse Lipponen pohtivat, mihin kaikkeen koulu, opetussuunnitelma ja oppimisympäristöt taipuvatkaan. Videotuotanto Pasi Ylirisku/Eläväkuva Oy.

Muut hankkeen videot löydät täältä!

×