artikkeli

Opettajan toiminta ja ajattelu

reflective_practice

Suomalaisen koulutusosaamisen ytimessä on usein nähty perusopetuksen opettajat. Heidän ammattitaitoonsa luotetaan, ja he osaavat perustella opetustilanteissa tekemiään ratkaisujaan. Miten tätä aluetta voidaan opettajankoulutuksessa kehittää? Siihen pureutuu tuore tutkimusartikkeli, joka julkaistiin Reflective Practice Journalissa.

Opettajankoulutuksessa opetuksen teorian ja käytännön kohtaaminen tapahtuu ennen kaikkea opetusharjoittelussa. Siellä voidaan pureutua opettajaksi opiskelevan pedagogiseen ajatteluun, johon kuuluu mm. oman toiminnan perustelut. Ne voivat olla luonteeltaan arvosidonnaisia tai teoreettisista malleista nousevia. Usein ne kuitenkin ovat tilannesidonnaisia perusteluja, ja opettajan käsitys oppilaasta tai opetettavasta asiasta ohjaa ratkaisua.

Tavoitteeksi voisikin asettaa, että oman toiminnan perustelut olisivat monipuolisia ja uusia näkökohtia löytyisi opeusharjoittelun ohjausprosessin myötä. Tavoitteeseen voidaan tutkimuksen perusteella päästä hyödyntämällä oppituntien videointia ja paneutumalla videoiden purkuun. Oleellista on, ettei videolta vain etsitä kohtia, joissa olisi voinut toimia toisin. On tärkeää tehdä näkyväksi, mitkä ajatukset ovat ohjanneet kulloiseenkin ratkaisuun ja voisiko ratkaisun taustalla olla myös ns. implisiittisia perusteita. Tutkimusaineisto kerättiin opetusharjoitteluohjauksen yhteydessä, mutta tuloksista voi johtaa malleja myös muun videointia hyödyntävän ohjaustoiminnan ympäristöihin.

Vesterinen, O., Toom, A. & Krokfors, L. (2014). From action to understanding – student teachers’ learning and practical reasoning during teaching practice. Reflective Practice.
http://www.tandfonline.com/eprint/BG6fQbgmHzME6r5YSVcn/full

Kasvatustiedettä kasvimaalta

Oppilaiden vastuullisuus nousi esiin Koulu Kaikkialla -hankkeen tutkimuksessa pienellä kyläkoululla. Juuri julkaistu tutkimusartikkeli (Kangas ym., 2014) käsittelee oppilaiden toimintaa ja toimijuutta koulun kasvimaalla.Tutkijatohtori Marjaana Kangas peilaa blogissaan tutkimusta laajemmin oppimisympäristötutkimuksen kenttään.

Lue lisää:

http://www.marjaanakangas.net/?p=1616

×