Järjestöt ja yritykset koulun kumppanina

kk_koulu_bc_pallokuvio_jarjestot_ja_yritykset

Järjestöt ja yritykset koulun kumppanina – Case OPO!

Koulut tekevät luontevaa yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Usein nämä kumppanit ovat koulun lähiympäristöstä ja siten kytkeytyvät myös koulun oppilaiden ja heidän perheidensä elämänpiiriin. Joissakin yrityksissä ja järjestöissä on koettu, että kouluun pääseminen ei ole aina helppoa. Toisaalta ovatpa opettajatkin tuoneet esille, kuinka paljon kouluihin esimerkiksi tarjotaan vierailijoita ja kuinka viikkoon saattaa jäädä hyvinkin vähän aikaa oppilaiden koulutyölle oman opettajan johdolla.

Pedagogiikan kehittämisessä yritykset ja järjestöt ovat kuitenkin suomalaisen koulun kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Kriittisyyttä tietysti tarvitaan, eikä kouluihin esimerkiksi kaupallisuutta kaivata lisää. Hyvän yhteistyökuvion tunnistaakin siitä, että eri osapuolet kokevat kaikki hyötyvänsä antamastaan panoksesta.

Yhteisten tavoitteiden rajaaminen on tietysti vaikeaa. Sen tietää jokainen, joka on ollut yhteistyöhankkeessa, jossa on mukana ammattia harjoittavia opettajia ja koulun ulkopuolisia tahoja. Jos yhteisiä tavoitteita ei saada konkreettisesti rajattua, myös yhteistyön käytännön hedelmät voivat jäädä vähäisiksi. Samankaltaisia kommunikaatioon perustuvia esteitä ja hidasteita raivataan joka päivä jokaisessa onnistuneessa kehitystyössä. Työ on haastavaa, mutta tärkeää.

Millaista sitten on hyvä yhteistyö pedagogiikan kehittämisessä ja käytännön sovellutusten rakentamisessa? Siihen pureudutaan seuraavan esimerkin kautta.

Osallistu, Pelaa, Osallistu! -hankkeessa (OPO!) kehitettiin uusia oppimispelejä. Opettaja ja yrittäjä Jere Linnanen lähti tekemään laadukkaita oppimispelejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alussa piti saada pelinkehittäjät ja koulumaailma puhumaan sisäisesti yhteistä kieltä ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Perinteisesti pelinkehittäjät ja koulumaailman toimijat eivät ole olleet juurikaan tekemisissä toistensa kanssa. Kun vielä otetaan huomioon, että nämä kaksi ryhmää ovat myös sisäisesti heterogeenisiä, ei ole ihme, että yhteisen kielen löytyminen voi olla vaikeaa. Kun pelinkehittäjät keskenään yrittävät löytää yhteistä kieltä tuottajien, suunnittelijoiden, graafikoiden ja ohjelmoijien kesken, yhtä aikaa koulumaailman toimijat yrittävät löytää yhteistä kieltä tutkijoiden, hallinnon, opettajien ja oppijoiden kesken.

Jere Linnanen

Jere Linnanen esittelee Eduplus Oy:n pelejä Kaikkialla.fi-verkkopalvelun julkistamistapahtumassa 13.2.2013.

Yhteisen kielen luomisessa voi olla avuksi järjestö- tai yrityskumppani. Tämänkaltaisilla kumppaneilla on yleensä kokemusta laajasta toiminnasta erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Järjestö- tai yrityskumppani voi siis auttaa esimerkiksi yhteistyöhankkeen toimijoiden tavoitteiden muovaamista konkreettiseen muotoon. Yhteistyön onnistumisen mahdollisuudet nousevat, mikäli järjestö- tai yrityskumppanit pystyvät tuomaan yhteistyöpöytiin avainhenkilöitä, joilla on kokemusta sekä pelimaailmasta että koulumaailmasta. Nämä henkilöt voivat toimia ikään kuin tulkkeina eri “maailmojen” välissä.

On kuitenkin tärkeää että järjestö- ja yrityskumppanit osaavat pysyä omassa roolissaan. Kun kyse on koulun kehittämisestä, päätäntävallan tulee pysyä täysin koulumaailman tahoilla. Järjestö- ja yrityskumppanien tulee toimia koulun ehdoilla, aikatauluilla ja tavoitteiden mukaisesti. Parhaassa tapauksessa opettajat voivat nostaa esiin aidon pedagogisen ongelman, jota voidaan yrittää ratkaista tekemällä asiaan oppimispeli. Kun oppimispelin tekemisessä käytetään hyväksi asiantuntijoita, pelin mahdollisuudet valmistua budjetoidusti ja sovitussa aikataulussa lisääntyy. Oppimispelien prototyyppeja voidaan alistaa tutkimukselle ja tämä voi toimia yhtenä kehitysaskeleena oppimispelin tekemisessä. Näin yhteistyö voi toimia koulun ehdoilla, asiantuntijuutta ja tutkimusta hyödyntäen.

On siis tärkeää huomata, että eri alojen asiantuntemuksen yhdistyminen on vaikeaa. Tätä varten yhteistyökumppaneiden valintaan, kommunikaation kehittämiseen ja yhteisten tavoitteiden asettamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Tärkeää on myös kommunikoida eri kehittämishankkeiden välillä ja jakaa keskenään hyviä käytäntöjä. Siinä avuksi ovat verkostot ja palvelut kuten Kaikkialla.fi. Jokaisen hankkeen ei tarvitse oppia kantapään kautta, miten kannattaa toimia.

Miten laadukas oppimispeli syntyy?

Osallistu, Pelaa ja Opi! -hanke (OPO!) lähti liikkeelle siitä, että kehitetään oppimispelejä oppisisältöihin, joita voi olla vaikea opettaa koulun perinteisin menetelmin. Omaa tietä etsimässä -peli (OTE) on suunniteltu erityisesti 9.-luokan oppilaanohjauksen apuvälineeksi. Pelissä oppilas valitsee oman polkunsa Suomen koulutusjärjestelmän läpi ja tekee samalla muita elämään liittyviä valintoja. Oppimispelin tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta koulutusjärjestelmästä ja valintojen merkityksestä sekä kannustaa oman elämän aktiiviseen suunnitteluun ja hallintaan.

Parhaimmassa tapauksessa OTE-peli oppimisen ympäristönä mahdollistaa esimerkiksi oppilaan oman elämän ja identiteetin tunnistamisen ja pohtimisen. Pelillisyys tukee luonnollista, intuitiivista ja aktivoivaa oppimista uudella ja mielenkiintoisella tavalla.

Kehittämisessä yhdistettiin pelaamisen ja oppimisen uudella tavalla. Hankkeessa pelintekijät, tutkijat, opettajat ja oppijat loivat yhdessä oppimispelejä, joissa sirpaletiedon opettelemisen sijasta on keskitytty kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja tiedon soveltamiseen. Tällöin oppimispelien avulla opitaan oppiainespesifien peleissä käsiteltävien sisältöjen lisäksi myös opetuksen yleistavoitteiden mukaisia tietoja ja taitoja.

Pelit suunniteltiin ensin lautapeleiksi ja niitä on voinut tilata Kehittämiskeskus Opinkirjon (ent. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.) kotisivuilta.

Osallistu, Pelaa, Opi! -hankkeessa olivat Koulu Kaikkialla -hankkeen lisäksi mukana
Helsingin Normaalilyseo,
Kehittämiskeskus Opinkirjo ja
Eduplus Oy, joka vastasi pelien kehittämisestä
ja hanketta rahoittivat
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö (2011) ja
Opetushallitus (2011 ja 2012).

Lisää aiheesta:

Peli-teemaa Opettaja-lehdessä 4/2013 – kannessa Jere Linnanen.

Vesterinen, O., Linnanen, J., Lehtinen, P., Kopisto, K. & Krokfors, L. (2012). Teoksessa M. van den Berg, R. Mäkelä, H. Ruuska, K. Stenberg, A. Loukomies & R. Palmqvist (toim.) Tutki, kokeile ja kehitä. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012. Helsinki: Helsingin normaalilyseo, Viikin normaalikoulu, ss. 130-134.
http://www.norssi.helsinki.fi/uploads/TUTKOKE_web.pdf

Seuraa meitä Twitterissä twitter-bird-blue-on-white Tilaa uutiskirje  Mail

Järjestöt ja yritykset koulun kumppanina, jonka kirjoittaja on Kaikkialla.fi on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Jaa Facebookissa
×