Keski-Suomi

Avautuvien oppimisympäristöjen tutkimusta

sanna_ktpaivat

Kasvatustieteen päivillä Vaasassa Koulu Kaikkialla -teemaryhmässä oli tärkeitä tutkimuksen näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen. Alla esityksiä ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

Mikael Kivelä: Omistajuus – kaikkiallisuuden ja rajanylitysten Nemesis?

Olli Vesterinen, Leena Krokfors, Marjaana Kangas, Kaisa Kopisto, Leila Rikabi-Sukkari & Laura Salo: Teoreettisia näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen ja rajojen ylittämiseen

Sanna Vahtivuori-Hänninen, Antti Koskinen, Laura Karilainen & Maija Kaisla: Pedagogisia periaatteita digitaalisten oppimisratkaisujen suunnitteluun ja arviointiin

Tapani Saarinen: Double Flipped Classroom

Heikki Ruismäki: Internet ja uudet oppimisympäristöt musiikin opiskeluympäristönä

Marjaana Kangas, Tuula Nousiainen, Mikko Vesisenaho, Kaisa Kopisto & Leena Krokfors: Osallistavan pelipedagogiikan malli opetuksen ja tutkimuksen työkaluna

Maarit Marttila: ”Oon oppinut keskittyyn, tekeen kunnolla töitä”- Etnografinen toiminnallinen tapaustutkimus elämys- ja seikkailupedagogisesta luontoliikunnasta opetussuunnitelman toteutuksessa

Seppo J A Karppinen: Seikkailutoiminta pedagogisena kuntoutuksena

Minttu Räty, Sari Kivilehto & Anne Malin: Moniaistinen teltta avoimena oppimisympäristönä

Markus Talvio, Kirsti Lonka & Taru Lintunen: Hyötyykö opettaja vuorovaikutuskoulutuksesta?

Hanna Niinistö: Rannalla ja verkossa – tilannesidonnaisen oppimisprosessin luonnostelua oppijalähtöisesti

Maija Esko: Pihalta ja laitumelta

Opetussuunnitelmasta virtuaalitodellisuuteen ja elämykselliseen oppimiseen

”Muuramen lukio, Schildtin ja Lyseon lukiot (Jyväskylä) sekä Kuopion klassillinen lukio alkavat testata virtuaalitodellisuutta oppimisessa. Hanke sai Opetushallitukselta tukea oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosille 2015–2017. Virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen oppiminen -hanke testaa erilaisia virtuaalilaseja ja -maailmoja lukiolaisten oppimisessa.”

Yhteisöllinen johtaminen oppilaitoksessa -seminaari 22.10.2015

Yhteisöllinen johtaminen oppilaitoksessa -seminaari pidetään 22.10.2015 Jyväskylässä. Maksuttoman ja kaikille avoimen seminaarin järjestävät Suomen kasvatustieteellisen seuran Sivistys, hallinto ja tutkimus SIG-ryhmä järjestää yhdessä Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.

×