Pohjanmaa

Avautuvien oppimisympäristöjen tutkimusta

sanna_ktpaivat

Kasvatustieteen päivillä Vaasassa Koulu Kaikkialla -teemaryhmässä oli tärkeitä tutkimuksen näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen. Alla esityksiä ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

Mikael Kivelä: Omistajuus – kaikkiallisuuden ja rajanylitysten Nemesis?

Olli Vesterinen, Leena Krokfors, Marjaana Kangas, Kaisa Kopisto, Leila Rikabi-Sukkari & Laura Salo: Teoreettisia näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen ja rajojen ylittämiseen

Sanna Vahtivuori-Hänninen, Antti Koskinen, Laura Karilainen & Maija Kaisla: Pedagogisia periaatteita digitaalisten oppimisratkaisujen suunnitteluun ja arviointiin

Tapani Saarinen: Double Flipped Classroom

Heikki Ruismäki: Internet ja uudet oppimisympäristöt musiikin opiskeluympäristönä

Marjaana Kangas, Tuula Nousiainen, Mikko Vesisenaho, Kaisa Kopisto & Leena Krokfors: Osallistavan pelipedagogiikan malli opetuksen ja tutkimuksen työkaluna

Maarit Marttila: ”Oon oppinut keskittyyn, tekeen kunnolla töitä”- Etnografinen toiminnallinen tapaustutkimus elämys- ja seikkailupedagogisesta luontoliikunnasta opetussuunnitelman toteutuksessa

Seppo J A Karppinen: Seikkailutoiminta pedagogisena kuntoutuksena

Minttu Räty, Sari Kivilehto & Anne Malin: Moniaistinen teltta avoimena oppimisympäristönä

Markus Talvio, Kirsti Lonka & Taru Lintunen: Hyötyykö opettaja vuorovaikutuskoulutuksesta?

Hanna Niinistö: Rannalla ja verkossa – tilannesidonnaisen oppimisprosessin luonnostelua oppijalähtöisesti

Maija Esko: Pihalta ja laitumelta

Koulu Kaikkialla jälleen mukana Kasvatustieteen päivillä

KT-päivät2015

Kasvatustieteen päivät järjestetään tänä vuonna Vaasassa 19.-20.11.2015. Päivien teemana on koulutuksen ja osaamisen suhde tehokkuuteen.

Koulu Kaikkialla -hanke on jo neljännen kerran mukana omalla teemaryhmällään. Ryhmässä keskitytään tarkastelemaan oppimisympäristöjen avautumista erityisesti oppilaiden toimijuuden, opettajien moniammatillisen yhteistyön, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sekä pelien pedagogiikan, pelillisyyden ja leikillisyyden näkökulmista.

Koulu Kaikkialla -teemaryhmään tarkoitetut abstraktit voi lähettää 1.10. mennessä osoitteeseen kasvatus@abo.fi

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää:
https://kasvatustieteenpaivat2015.files.wordpress.com/2015/08/kopisto.pdf

https://kasvatustieteenpaivat2015.wordpress.com/ohjelma/teemaryhmat-2/

Kuuleeko koulu?

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus ja Valteri-verkosto järjestää koulutusta Kuuleeko koulu? -hankkeessa ympäri Suomen (OPH:n rahoittama). Fokuksessa on kuulovammaisten lasten koulunkäynti. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutuskokonaisuuden tarkoitus on lisätä kuulovammaisten lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia tasavertaiseen oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä siten ehkäistä syrjäytymiskehitystä.

Rinnalla on meneillään Kuuleeko koulu? -tutkimushanke (OKM 2014-2016), jossa tutkitaan kuulovammaisten lasten opetusta Suomessa.

http://kuuleekokoulu.wordpress.com/koulutukset/

Luontoon lauantaina 30.8.

Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 30.8.2014.

Tarjolla on myös paljon mielenkiintoisia tapahtumia eri puolilla Suomea!

Lisää tietoa: http://suomenluonnonpaiva.fi/4-2/paivan-tapahtumat/

Peruslukutaidosta monilukutaitoon – kirjasto, koulu ja uudet opsit -koulutus

Uusissa opetussuunnitelmissa esiintyvä monilukutaito ja monialaiset oppimiskokonaisuudet vaikuttavat koulun ja kirjaston yhteistyön sisältöihin. Peruskoulun opettajille ja opetusta avustavalle henkilökunnalle sekä kirjastojen henkilökunnalle suunnatussa koulutuksessa Pietarsaaressa 3. lokakuuta tarkastellaan monilukutaidon sisältöjä sekä muita opetussuunnitelman muutoksia, joissa kirjaston ja koulun yhteistyö olisi hyödyksi. Ilmoittautuminen viimeistään 23.9.2014. 

 

×