Pohjois-Pohjanmaa

Avautuvien oppimisympäristöjen tutkimusta

sanna_ktpaivat

Kasvatustieteen päivillä Vaasassa Koulu Kaikkialla -teemaryhmässä oli tärkeitä tutkimuksen näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen. Alla esityksiä ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

Mikael Kivelä: Omistajuus – kaikkiallisuuden ja rajanylitysten Nemesis?

Olli Vesterinen, Leena Krokfors, Marjaana Kangas, Kaisa Kopisto, Leila Rikabi-Sukkari & Laura Salo: Teoreettisia näkökulmia oppimisen kaikkiallisuuteen ja rajojen ylittämiseen

Sanna Vahtivuori-Hänninen, Antti Koskinen, Laura Karilainen & Maija Kaisla: Pedagogisia periaatteita digitaalisten oppimisratkaisujen suunnitteluun ja arviointiin

Tapani Saarinen: Double Flipped Classroom

Heikki Ruismäki: Internet ja uudet oppimisympäristöt musiikin opiskeluympäristönä

Marjaana Kangas, Tuula Nousiainen, Mikko Vesisenaho, Kaisa Kopisto & Leena Krokfors: Osallistavan pelipedagogiikan malli opetuksen ja tutkimuksen työkaluna

Maarit Marttila: ”Oon oppinut keskittyyn, tekeen kunnolla töitä”- Etnografinen toiminnallinen tapaustutkimus elämys- ja seikkailupedagogisesta luontoliikunnasta opetussuunnitelman toteutuksessa

Seppo J A Karppinen: Seikkailutoiminta pedagogisena kuntoutuksena

Minttu Räty, Sari Kivilehto & Anne Malin: Moniaistinen teltta avoimena oppimisympäristönä

Markus Talvio, Kirsti Lonka & Taru Lintunen: Hyötyykö opettaja vuorovaikutuskoulutuksesta?

Hanna Niinistö: Rannalla ja verkossa – tilannesidonnaisen oppimisprosessin luonnostelua oppijalähtöisesti

Maija Esko: Pihalta ja laitumelta

Luova luokka – mediakasvatusseminaari 2015

”Seminaarissa kuullaan mediakasvatuskentän tuoreimmat kuulumiset ja tavataan mielenkiintoisia alan ammattilaisia. Ohjelmassa on tuttuun tapaan käytännönläheisiä työpajoja, joissa pureudutaan ajankohtaisiin mediakasvatuksellisiin menetelmiin. Seminaari tarjoaa virikkeitä mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen media- ja taidekasvatukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Seminaari on maksuton.”

Toimintakulttuuria kehittämällä laatua oppimiseen

Oulussa järjestettävän täydennyskoulutuksen (5op) tavoitteena on mm. arvioida koulutukseen osallistuvien oppilaitosten toimintakulttuuria ja kehittämistarpeita, tukea oppilaitosten johtoryhmiä toimintakulttuurin kehittämisessä, luoda toimivia yhteisöllisiä muutosjohtamisen työskentelytapoja oppilaitoksiin.

Koodaaminen tulee kouluihin – periaatteet opitaan jo ensimmäisillä luokilla

”Ohjelmointikielet koostuvat kolmesta eri päärakenteesta. Joko mennään peräkkäin, toistetaan jotakin tai on ehtoja: jos tämä tapahtuu niin mitä tapahtuu? Kaikki graafiset ympäristöt ohjaavat perusrakenteisiin ja niiden käyttöön. Eli ne ovat hyvää harjoitusta varsinaisten ohjelmointikielten käyttöön ylemmillä luokilla,” kertoo Mika Ruikka Oulun Koskelan koulusta Yle:n jutussa.

×