Muokkaa profiilia

Malta vielä hetki!

Ennen kuin voit jatkaa Kaikkialla.fi-palvelun käyttöä, sinun on luettava ja hyväksyttävä uudet käyttöehdot.

Käyttöehdot

Yleistä

Kaikkialla.fi-palvelu on Koulu Kaikkialla -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuottama ja osoitteessa kaikkialla.fi julkaisema palvelu. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2015 Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa.

Käyttämällä Kaikkialla.fi-palvelua hyväksyt tässä esitellyt käyttöehdot.

Kaikkialla.fi-palvelua on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palvelun toimittaminen

Palvelu on käytettävissä lähtökohtaisesti 2011-2015 välisenä aikana 24 tuntia vuorokaudessa. Koulu Kaikkialla -hankkeella / Helsingin Yliopistolla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa verkkosivuston tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa se tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Kaikkialla.fi-palvelun ylläpitäjällä (Koulu Kaikkialla -hanke / Helsingin Yliopisto) on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä näitä käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan rekisteröityneille käyttäjille sähköpostilla tai verkkosivun välityksellä.

Koulu Kaikkialla -hanke pyrkii huolehtimaan verkkosivuston mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa tai poistaa sivuston tai sen osien sisältöä, rakennetta tai muita niihin liittyviä seikkoja. Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Koulu Kaikkialla -hanke pyrkii informoimaan käyttökatkoista.

Oikeudet

Kaikkialla.fi-palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Koulu Kaikkialla -hankkeella / Helsingin Yliopistolla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla käyttäjillä. Verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu on kielletty, ellei toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Osa sisällöistä on lisensoitu käytettäväksi Creative Commons -lisensseillä. Nämä sisällöt on merkitty lisenssitunnuksella. Sisällöissä, jotka on merkitty Creative Commons -lisenssitunnuksilla, jakaminen ja tekijänoikeudet määrittyvät asetetun lisenssin mukaisesti.

Koulu Kaikkialla -hanke / Helsingin Yliopisto ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Kaikkialla.fi-palvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Koulu Kaikkialla -hankkeen / Helsingin Yliopiston toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivuilla. Esimerkiksi YouTube-videot ovat tällaisia sisältöjä, joihin palvelulla on vain linkkiyhteys (vaikka video olisi upotettu sivustolle).

Vastuut

Koulu Kaikkialla -hanke vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Jokainen käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei lisäämänsä materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Henkilötietojen käyttö

Koulu Kaikkialla -hanke ja Kaikkialla.fi-palvelu käsittelee rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen mukaisesti.

Keskustelut

Koulu Kaikkialla -hanke ei etukäteen valvo Kaikkialla.fi-palvelun keskustelujen sisältöä vaan toimii keskustelupalstojen osalta tallennuspalveluntarjoajana. Keskusteluun toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista.

Keskusteluun toimitetun aineiston kirjoittaja myöntää Koulu Kaikkialla -hankkeelle / Helsingin Yliopistolle oikeuden muokata tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain toimitettua aineistoa. Oikeutta käytetään ylläpidon toimesta esimerkiksi tilanteissa, joissa toimitetussa sisällössä on palveluun soveltumattomia linkkiviittauksia tai kielenkäyttöä.

Kaikkialla.fi voi lähettää käyttäjille sähköpostitse viikottaisen koonnin uusista sisällöistä. Käyttäjä voi perua näiden viestien lähetyksen milloin vain.

Tietosuoja

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Koulu Kaikkialla -hanke / Helsingin Yliopisto pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Ehtojen hyväksyminen

Klikkaamalla ”Hyväksyn ehdot” ilmoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt ylläolevat käyttöehdot.×