KUUMA TVT

Oppilasagentit opettavat opettajia

Viime perjantaina kuultiin Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 -seminaarissa mm. Masalan koulun tieto- ja viestintätekniikan projekteista. Nyt Hesari uutisoi oppilasagenttitoiminnasta.

Perinteisesti ajatellaan, että opettajat opettavat ja oppilaat opiskelevat. Kuuma-kunnissa Uudellamaalla on toisin: oppilaat opettavat opettajille digitaalisia taitoja.

Koulu Kaikkialla -hankkeen yhteistyökumppanin KUUMA TVT -hankkeen oppilasagentit neuvovat opettajia ja oppilaita tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Lue juttu Helsingin Sanomista:

Oppilasagentit tekevät yllätysiskuja: Kirkkonummella alakoululaiset opettavat tietokoneiden käyttöä opettajille

Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 -seminaari täynnä upeita kehittämisprojekteja

Koulu Kaikkialla -hanke yhteistyössä KUUMA TVT -hankkeen, Mediapolun sekä InnoOmnian kanssa järjestivät Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 -seminaarin 10.4.2015 Helsingin yliopiston Minerva-torilla.

Aamupäivä koostui Oppimisfestivaalikoulujen opettajien ja rehtoreiden kokemuksista kouluissa toteutetuista projekteista. Saimme myös suoran videoyhteyden samanaikaisesti järjestettyyn FLUSH 2015 -tapahtumaan Nurmijärven yhteiskouluun, jossa oppilasryhmät kehittivät koulu- ja oppimiskäytänteiden parantamisideoita.

Iltapäivän Mediapolku-osuudessa yliopisto-opiskelijat oppilastiimeineen esittelivät tuotoksiaan, joissa oli käytetty monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä pelillisyyttä. Mediapolun oppilaat ja heidän opettajansa tulevat ”KUUMA tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena” -kehittämishankkeen kouluista ja toimivat siellä oppilasagentteina tukemassa kaikkien tieto- ja viestintätekniikkaosaamista.

Tunnelma Minerva-torilla oli innostava ja inspiroiva. Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille ja järjestäjille!

Storify-linkki seminaarin tunnelmista:

https://storify.com/retsev/oppimisfestivaali-and-mediapolku-10-4-2015

Iltapäivän Mediapolku-osuuden Adobe Connect Pro -etäseuraamistallenne:

https://connectpro.helsinki.fi/p3ldqvmsz0h/ (alkaa kohdassa 7:30)

Mediapolku-oppilaita Minerva-torilla

KUUMAna alueelliseen oppimisympäristöjen kehittämiseen!

KUUMA tvt, tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena -kehittämishankkeen seminaari järjestettiin 17.3.2015 Järvenpää-talossa. Päivän anti koostui innostavista ja mielenkiintoisista KUUMA tvt:n osahankkeissa tehdyistä projektiesittelyistä: INNO, innovatiivinen kehittyvä koulu, jossa kehitetään oppimisympäristöjä sekä EDU10, joka painottuu opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

INNOssa on kehitetty mm. pelioppimista sekä Saarella-peli, joka on tällä hetkellä Suomen suosituin digitaalinen oppimispeli. Lisäksi INNOssa on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi selaimella käytettävää Edison-järjestelmää. EDU10ssä on puolestaan rakennettu lähikoulutusmallia, jolla tuetaan opettajien osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Lisäksi kouluissa on toteutettu oppilasagenttitoimintaa, jossa oppilaat auttavat opettajaa tvt-asioissa ja pitävät välituntiparkkeja opettajille. Seminaarissa esiteltiin myös koulu- ja rehtori-coachingia, jonka tarkoituksena on innostaa työyhteisöjä löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa.

Tiedon teollinen Internet-liiketoiminnan johtaja, Taneli Tikka, piti keynote-puheenvuoron työelämässä tarvittavasta osaamisesta tänään ja tulevaisuudessa. Puheessaan hän kuvasi yhteiskunnan muutosta digitalisaation myötä. Tulevaisuuden taidoiksi hän kiteytti oppimaan oppimisen taidot ja korosti ongelmien löytämisen taitoja pikemmin kuin niiden ratkaisutaitoja. Tärkeää on myös jatkuva omien käsitysten uusintaminen.

Tänä vuonna Mediapolulla löydettiin uusi suunta Kuuma TVT:n kanssa. Helsingin yliopiston eri alojen opiskelijoista koostuvat ohjaajaryhmät saivat ohjattavakseen aiempia vuosia pienemmät oppilasryhmät, sillä tänä vuonna oppilaat olivat Kuuma-kuntalaisten koulujen oppilasagentteja.

Uusi Mediapolku oli kaikin puolin raikas kokemus, mutta samalla se säilytti Mediapolun parhaat puolet: uusien teknologioiden opetuskäytön, runsaan vuorovaikutuksen oppilaiden, ohjaajien ja opettajien välillä sekä hyvän opetuskokemusen antaminen yliopiston opiskelijoille.

Yliopisto-opiskelijat toimivat projektiensa arkkitehteina ja suunnittelivat tapaamiskertojen sisällön yhdessä oppilasagenttien ja opettajien kanssa. Mediapolkuryhmät esittelivät tuotoksiaan päätöstilaisuudessa 24. huhtikuuta toisille oppilasryhmille, sekä muille kiinnostuneille. Katso päätöstilaisuuden taltioinnista ja Mediapolun kotisivujen arkistosta, mitä ryhmät ovat tänä vuonna tehneet.

Antti Rautanen
Mediapolkukoordinaattori
http://www.mediapolku.fi

×