mediapolku

Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 -seminaari täynnä upeita kehittämisprojekteja

Koulu Kaikkialla -hanke yhteistyössä KUUMA TVT -hankkeen, Mediapolun sekä InnoOmnian kanssa järjestivät Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 -seminaarin 10.4.2015 Helsingin yliopiston Minerva-torilla.

Aamupäivä koostui Oppimisfestivaalikoulujen opettajien ja rehtoreiden kokemuksista kouluissa toteutetuista projekteista. Saimme myös suoran videoyhteyden samanaikaisesti järjestettyyn FLUSH 2015 -tapahtumaan Nurmijärven yhteiskouluun, jossa oppilasryhmät kehittivät koulu- ja oppimiskäytänteiden parantamisideoita.

Iltapäivän Mediapolku-osuudessa yliopisto-opiskelijat oppilastiimeineen esittelivät tuotoksiaan, joissa oli käytetty monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä pelillisyyttä. Mediapolun oppilaat ja heidän opettajansa tulevat ”KUUMA tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena” -kehittämishankkeen kouluista ja toimivat siellä oppilasagentteina tukemassa kaikkien tieto- ja viestintätekniikkaosaamista.

Tunnelma Minerva-torilla oli innostava ja inspiroiva. Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille ja järjestäjille!

Storify-linkki seminaarin tunnelmista:

https://storify.com/retsev/oppimisfestivaali-and-mediapolku-10-4-2015

Iltapäivän Mediapolku-osuuden Adobe Connect Pro -etäseuraamistallenne:

https://connectpro.helsinki.fi/p3ldqvmsz0h/ (alkaa kohdassa 7:30)

Mediapolku-oppilaita Minerva-torilla

Seminaari 10.4.

Minerva-tori

Oppimisfestivaali & Mediapolku -seminaari Helsingin yliopiston Minerva-torilla 10.4. striimataan verkkoon. Osoite on:

https://connectpro.helsinki.fi/futurelearning

Alla ohjeita Adobe Connect Pro -yhteyteen:
Osallistuja voi seurata esitystä (kuvaa ja ääntä), sekä kirjoittaa chat-ikkunaan.
Testaa alkuun yhteytesi ja tarvittavat laajennukset sivulla https://connectpro.helsinki.fi/common/help/en/support/meeting_test.htm

Suositellaan:
Käytä tietokonetta (voi toimia myös älypuhelimella/tablet-tietokoneella)
Käynnistä tietokoneesi uudelleen ennen mukaan liittymistä
Käytä kiinteää tietoliikenneverkkoa
(Tarkempia ohjeita ja tukisivusto)

Tänä vuonna Mediapolulla löydettiin uusi suunta Kuuma TVT:n kanssa. Helsingin yliopiston eri alojen opiskelijoista koostuvat ohjaajaryhmät saivat ohjattavakseen aiempia vuosia pienemmät oppilasryhmät, sillä tänä vuonna oppilaat olivat Kuuma-kuntalaisten koulujen oppilasagentteja.

Uusi Mediapolku oli kaikin puolin raikas kokemus, mutta samalla se säilytti Mediapolun parhaat puolet: uusien teknologioiden opetuskäytön, runsaan vuorovaikutuksen oppilaiden, ohjaajien ja opettajien välillä sekä hyvän opetuskokemusen antaminen yliopiston opiskelijoille.

Yliopisto-opiskelijat toimivat projektiensa arkkitehteina ja suunnittelivat tapaamiskertojen sisällön yhdessä oppilasagenttien ja opettajien kanssa. Mediapolkuryhmät esittelivät tuotoksiaan päätöstilaisuudessa 24. huhtikuuta toisille oppilasryhmille, sekä muille kiinnostuneille. Katso päätöstilaisuuden taltioinnista ja Mediapolun kotisivujen arkistosta, mitä ryhmät ovat tänä vuonna tehneet.

Antti Rautanen
Mediapolkukoordinaattori
http://www.mediapolku.fi

Oppilasagentit mediapolulla

mediapolku_messut_logot

Mediapolku (mediapolku.fi) on projektikurssi, jossa yliopisto-opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat eri medioiden hyödyntämiseen liittyvän mediakasvatusprojektin peruskoululaisille. Tänä vuonna Mediapolku on toteutettu yhteistyössä KUUMA-kuntien tieto- ja vietintätekniikan kehittämishankkeen, Koulu Kaikkialla -hankkeen ja Helsingin yliopiston kanssa. Mediapolkuun osallistuvat oppilaat toimivat myös oppilasagentteina KUUMA TVT -hankkeessa.

Tule kuulemaan mitä peruskoululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden yhteistyön tuloksena on syntynyt!

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

http://www.kaikkialla.fi/mediapolulla/

KUUMA TVT -koulutusta yhteistyössä eri hankkeiden kanssa


Mediapolku (mediapolku.fi) on projektikurssi, jolla yliopisto-opiskelijat opettavat eri medioiden hyödyntämistä peruskoululaisille suunnittelemalla ja toteuttamalla kokonaisen mediakasvatusprojektin. Tänä vuonna Mediapolku-projektissa Helsingin yliopiston opiskelijat järjestävät tieto- ja viestintätekniikan kerhoa KUUMA-kuntien oppilaille.
kuumatvt_logo
Mediapolkuun osallistuvat oppilaat ovat myös oppilasagentteja KUUMA TVT -hankkeessa, joka on kymmenen KUUMA-kunnan yhteinen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke vuosina 2012–2014.

Hankkeessa:

  • Kehitetään systemaattisesti ja monipuolisesti oppimisympäristöjä.
  • Luodaan alueellinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia.
  • Mahdollistetaan opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen uusin ja innovatiivisin menetelmin.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan oppimispeli kaikkiin suomalaisiin kouluihin (Saarella-peli)

Lue lisää KUUMA TVT -hankkeesta

Täydennyskoulutusta yhteistyönä

Koulu Kaikkialla -hanke on nyt mukana tarjoamassa opettajille täydennyskoulutusta otsikolla ’Mediat opetuksessa ja oppimisessa’. Koulutuksessa tohtorikoulutettava Jarkko Mylläri Helsingin yliopistolta kertoo ja demoaa Mäntymäen koulun mediaprojekteista ja opettajille suunnatusta pedagogis-teknisen tuen mallista. Toisessa tapaamisessa mediakasvatuksesta opettajille puhuu tutkijatohtori Olli Vesterinen. Oppilasagenttitoiminnan oppilaat ovat tapahtumassa ohjaavien opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää Kaikkialla.fi-koulutussivulta ja ilmoittaudu mukaan!

×