ops2016

Oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus esillä koulutuspolitiikassa

7691519996_6c221bf86c_o

Uusia oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa on kehitetty monissa kouluissa, kunnissa, opettajankoulutuslaitoksilla sekä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Esimerkiksi Koulu Kaikkialla -hankkeessa on tuotettu tieteellistä tutkimustietoa erilaisista oppimisympäristöistä ja oppimisen kaikkiallisuudesta sekä siihen liittyvästä pedagogiikasta. Myös viime vuosien suomalaisessa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka on huomioitu näkyvästi.

Yksi nykyisen hallituskauden kärkihankkeista on Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin, jonka määrittelyssä todetaan:

Päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi sekä painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa (Valtioneuvoston kanslia 2015, 17).

Kärkihankkeen myötä pyritään uudistamaan mm. koulujen pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä sekä digitalisoimaan opetusta.

Myös uudessa, elokuussa 2016 voimaan tulevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen on huomioitu omalla kappalleellaan. Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisäksi keskeistä on myös oppimisen ympäristöjen laajentaminen koulun seinien ulkopuolelle, esimerkiksi lähiluontoon, kirjastoihin ja muoseoihin sekä yhteistyön tekeminen koulun ulkopuolisten yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa (POPS 2014, 29).

Koulu Kaikkialla -hankkeessa on pyritty vaikuttamaan kansalliseen keskusteluun perusopetuksen toteuttamisesta, oppimisympäristöjen kehittämisestä ja uudesta opetussuunnitelmasta tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen sekä tiedon välittämisen ja jakamisen keinoin. Hankkeessa esiin nostetut oppimisen kaikkiallisuuden näkökulmat ovatkin linjassa viimeaikaisen koulutuspoliittisen päätöksenteon kanssa.

Kirjoitus on neljäs ja viimeinen osa Koulu Kaikkialla -hanketta kokoavasta juttusarjasta. Aikaisemmat jutut löytyvät täältä.

×