Koulutuksia

Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos järjestää ja tiedottaa Kaikkialla.fi:n kautta koulutuksista oppimisympäristöihin ja opetussuunnitelmatyöhön liittyen.

ERIKOISTUMISKOULUTUSOPPIMINEN JA OPETTAMINEN DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ 60 op (syksyllä 2016)

https://www.kaikkialla.fi/oody/

OPPIMISFESTIVAALIT(2014–2015)

https://www.kaikkialla.fi/oppimisfestivaali/

Uusimpia koulutusilmoituksia

 • @opetusvirasto: #Koulutuskeskiviikko Siltamäen ala-asteen oppilaat
 • @Opetusvirasto: Huomenna klo 15 #koulutuskeskiviikko
 • @LumaSuomi: Ohjelmointikurssi alkaa
 • @Innokas_: Alueelliset Innokas2016 kick off-tapahtumat alkavat
 • @AnttiSankala: @mediapolku kausi 2016 käynnistyy 15.1.

Näytä kaikki

Videot ja materiaalit

 • Peruskoulun suuria kysymyksiä pohtimassa

  Peruskoulun suuria kysymyksiä pohdittiin paneelikeskustelussa Tiedekulma Aleksissa 23.10.2015. Mukana myös Koulu Kaikkialla -hankkeen johtaja, prof. Leena Krokfors.

  | pysyvä linkki →
 • Opettajuus muutoksessa

  Olli Vesterinen puhui opettajuuden muutoksesta Otavan opiston OPS-hautomossa 11.12.2014.

  | pysyvä linkki →
 • Mennäänkö metsään? – Koulu Kaikkialla -video

  Koulu Kaikkialla -hankkeen videolla avataan ovia rajojen ylittämiseen. Leena Krokfors ja Lasse Lipponen pohtivat, mihin kaikkeen koulu, opetussuunnitelma ja oppimisympäristöt taipuvatkaan. Videotuotanto Pasi Ylirisku/Eläväkuva Oy.

  | pysyvä linkki →

Katso kaikki tapahtumataltionnit →

Oppimisen kaikkiallisuuden huomioiminen opetuksessa ja oppimisympäristöajattelussa tarvitsee tutkimusperustaisia palveluja ja toimijoiden verkostoa.

Verkoston tukemisen ja koulutusten lisäksi Koulu Kaikkialla -hanke on järjestänyt tapahtumia ja tarjonnut tutkimus- ja asiantuntijapalveluita.

Koulu Kaikkialla -hankkeessa tutkitaan oppimista, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa. Tutkimusalueista voit lukea lisää osoitteessa www.omnischool.fi.

Katso myös kolme suositeltavaa julkaisua.

Yhdessä Luovasti Oppien -julkilausuma

Ladattavissa helda.helsinki.fi

Oppiminen pelissä -kokoomateos

Kirjan lisätietoja www.vastapaino.fi

InnoSchool-hankkeen kirja

Kirjan lisätietoja innoschool.tkk.fi

Oppimista yli rajojen

 

 

Tasot

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Oppimisen ympäristöjen avautuessa koulu tarvitsee rajoja ylittävää pedagogiikkaa (eng. boundary crossing). Oheisen kuvion kautta voidaan hahmottaa eri tasoja, joilla rajoja ylittävässä pedagogiikassa liikutaan.

 • Koulua ympäröivä yhteisö ja yhteiskunta tarjoaa oppimisympäristöjä, joita voidaan hyödyntää vierailemalla koulusta käsin tai kutsumalla esimerkiksi asiantuntija käymään koulussa.
 • Lapsen maailma on täynnä oppimista. Koulun tulee sekä tunnistaa oppilaiden omia vapaa-ajan oppimiskäytäntöjä ja huomioida niitä koulutyössä että tarjota lähestymistapoja ja oppimisen tapoja, joita oppilaat voivat hyödyntää koulun ulkopuolella.
 • Koulun sisällä on monia rajoja ylittävän pedagogiikan kysymyksiä. Oppiainerajat ylittävä opetus ja oppiminen tukee kokonaisvaltaista ilmiöiden hahmottamista. Toisaalta rajoja ylittävässä pedagogiikassa myös annetaan oppilaan roolin murtua ja oppilaskin voi toimia opettajana ja asiantuntijana omassa kiinnostuksenkohteessaan.

Lue lisää - '7 lukua rajoja ylittävästä pedagogiikasta'